tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a badass, sweet guy, super funny and....who looks hot in a uniform!
damn he is such a NAATZ
viết bởi palmettoprincess 13 Tháng tư, 2011