tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Online shorthand for "Nothing Bad Has Happened Yet"
Last week they said I might die from surgical complications, but NBHHY.
viết bởi Jen 30 Tháng mười một, 2004