Top Definition
NBY
Acronym for- Not Bad You
Usually comes from the hick or redneck vocabulary.
NBY,

(Pretty girl walking down street) Buddy says to his friend in the car, "Not bad, you!)

Bill -"hey john, how are you?"
John -Not bad, you?!

John- "Ma, What's for din?
Ma- "Steak"
John- "Not bad, you!"
#not #bad #you #hick #redneck #hillbilly
viết bởi Tmanr2011 28 Tháng hai, 2011
A noob exclaiming "no" in a grief stricken way to a fellow noob.
Theo: omg i died :(
Shadow: NBIES!!!
Theo: lololololol
#noes #no #noob #nub #ohno
viết bởi Degen 14 Tháng sáu, 2008
NBY
NBY = Not Bi Yet, typically refers to ladies who say that they are stratight with no bi experience.
Cath says that she's NBY... but I'm not so sure.
#bi #bi-sexual #not bi #not bi yet #bisexual #carpet muncher
viết bởi Dr. Drew Urban 17 Tháng mười một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×