tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Never Ending Pie Throwing Robot. Built by Finn in the series Adventure time.
Pooting on NEFTR for the win!
viết bởi Marceline 16 Tháng một, 2011