Top Definition
the strenuous physical exertion, usually accompanied by some degree of grunting, while sitting on the hopper, and forcing out a stanky, steamy loaf.
This morning upon awakening, I ever-so-gingerly lowered my rompers, sat on the throne, and experienced some vein-popping nisus -- thought my fuckin' eyes were gonna pop out of my sockets!
viết bởi weave 17 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×