NOW
The abbreviation for what most men will have at least once, the Number One Wife.
My NOW is gone; it's time to party!
viết bởi tropical madness 02 Tháng tám, 2005
Now
Friday
C.dog: Hey can I go to your house on friday?
Dec the Shizz: Yeah!
Dec the Shizz: YES!
Dec the Shizz: NOW!
C.dog: yes cause now is Friday...
Dec the Shizz: you should put this on urban dictionary! the men and women need to know!!!
viết bởi Smakka J 27 Tháng tám, 2014
now
not on wack - a sane individual
u now, i aint
viết bởi whatdodialtogetoutofthematrix 21 Tháng một, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×