Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
Nigger
Rig
on
the
Down
Low
I NRotDL'd that fence because that guy next door peed on it!
viết bởi iz jakey 24 Tháng chín, 2009
0 0

Words related to NRotDL:

ass hair black paris hilton pee rig