tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Not suitable for office
This smoking hot girl's photo is totally NSFO!
viết bởi eagle1maledetto 04 Tháng hai, 2010