tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Not Sure How I Feel
just heard someone say that we should not call this Mega Pop artist a pop star, NSHIF.
viết bởi matteo shermani 17 Tháng tám, 2010