tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Now that I think of it.
NTITOI, her tits weren't jiggling the right way. She was probably wearing a padded bra.
viết bởi misterpogos 16 Tháng sáu, 2012