tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
to kick someones ass.
Yo, I NURKLED that fagget.

or

Yo, I just NURKED that fagget
viết bởi Rico52590 23 Tháng tám, 2005