tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
nigga you be lying
also seen as bybl (bro you be lying)
"I got so many chicks"
"NYBL"
viết bởi MaryyPoppins 27 Tháng mười một, 2011