tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An adjective, used to describe chronic unpopularity, or failure.
HAHA, you just got Naaihled!
viết bởi Count Spakula 06 Tháng mười, 2010