Top Definition
A loud, comical, obnoxious way to say 'not' especially convienent for sarcastic tones.
"Joan, you look really nice today."
"Really? You thi-"
"Naat!"
viết bởi Adrian Alba 11 Tháng tư, 2009
2 more definitions
What Borat says when he is making a Seinfeldesq joke.
"Your Wife is very pretty ............... NAAT!"
viết bởi Ganker360 16 Tháng tám, 2007
Its a word used by colored South Africans to describe ones anal hole.
I bet you that that girl has a super tight naat.
viết bởi The Fap Factory 06 Tháng ba, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×