tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The first leaf on a sapling.. A leader in the making..
She's just like Nabanita. Wish her luck!
viết bởi Ibld_CN 20 Tháng năm, 2011