Top Definition
noun: short for nacho brothers, word coined my hit television show "Scrubs" meaning two men who share a bond because one shared his leftover bar food, like nachos, with another.
Under normal circumstances that would've hurt my feelings but because we are nachbros it's ok.
viết bởi Straz 616 01 Tháng mười hai, 2009
|nä ch brō| noun ( pl. -chos) A male friend who shares a plate of bar nachos.
"We shared a plate of nachos, we're 'nachbros'. (as heard on TV episode "Our Drunk Friend" Scrubs Episode, 2009
viết bởi AskDavid 12 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×