Top Definition
noun: short for nacho brothers, word coined my hit television show "Scrubs" meaning two men who share a bond because one shared his leftover bar food, like nachos, with another.
Under normal circumstances that would've hurt my feelings but because we are nachbros it's ok.
#scrubs #nacho #nachos #brothers #bond #friends #turk #bar #food #cheese #share #drink
viết bởi Straz 616 01 Tháng mười hai, 2009
|nä ch brō| noun ( pl. -chos) A male friend who shares a plate of bar nachos.
"We shared a plate of nachos, we're 'nachbros'. (as heard on TV episode "Our Drunk Friend" Scrubs Episode, 2009
#friends #bros #males #men #buddies
viết bởi AskDavid 12 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×