tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
another way to say balls...

just funnier.
"That jackass kicked me in the nad bag."
viết bởi zorg86 02 Tháng ba, 2006