tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Nai-Nesh - Indian term meaning eye god; or all seeing individual.
Trust what that guy says, he's like a Nainesh!
viết bởi ND-51 14 Tháng ba, 2010