tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A very hot girl.
Wow, look at her! She's a real napalm girl!
viết bởi bitchmasterb 26 Tháng mười, 2010