tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Naranate; Naranating; Naranated; Naranates

Verb; talk while you are pissing.
He naranates with his friends.
While naranating, Mike scratches his butt.
viết bởi the_tedster 19 Tháng sáu, 2010