tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A Protoss phrase from Starcraft meaning; into oblivion.
Let us send him narashk gulida. I hate his soul.
viết bởi GeneralZap 13 Tháng sáu, 2013