tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Not a real blink-182 fan.
Miranda is Narbf she doesn't know ten songs from blink-182.
viết bởi J-Gill1995 25 Tháng mười một, 2012