tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of having a narb.
Dude, were you Narbing during math class today?

I was narbing so hardcore today in mass.
viết bởi Narbin69 14 Tháng mười hai, 2010