tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
/me kicks you in the narbus
viết bởi Britney 15 Tháng chín, 2003
3 13

Words related to Narbus

gnar gnarbus gnarl gnarly narly