tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. Alien Penis
2. Beer bong
1. Why don't you um, suck my Narc Narc
2. Dude, you really took that Narc Narc
viết bởi Lesbian Breakdancer 18 Tháng bảy, 2003