tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A man who believes himself to be amazing at sex.
Ted won't shut up about his sex life. He's so narcijizztic.
viết bởi pocket_t 25 Tháng tư, 2011