tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A fancy word for pissing the bed.
Dude, you have narcowetsy.
viết bởi UncleSteve 22 Tháng tư, 2011