tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
When you have epic sex with someone.
20:24 herpderpdurr: I NARFD THAT BITCH SO HARD
viết bởi Tinychat God 14 Tháng sáu, 2011