tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A know-it-all midget Asian girl who spazzes if she gets a grade lower than 100
That girl is such a nattapron for crying over her 99.
viết bởi Tecum 26 Tháng ba, 2009

Words related to Nattapron

all asian it know natti natty