Top Definition
(n.) To cum in your pants. If your British then to arrive in your pants.
"Dude she was so hot I natzified my pants the second I saw her."
"I was about to natzify myself but then I thought of the cupper school and stopped."
viết bởi cupper student 30 Tháng tư, 2008
(n.) To cum in your pants. If your British then to arrive in your pants.
"Dude she was so hot I natzified my pants the second I saw her ass."
"I was about to natzify myself but then I thought of the cupper school and stopped."
viết bởi cupper student 30 Tháng tư, 2008
(n.) To cum in your pants. If your British then to arrive in your pants.
"Dude she was so hot I natzified my pants the second I saw her ass."
"I was about to natzify myself but then I thought of the cupper school and stopped."
viết bởi cupper student 01 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×