tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
Someone who is naughty combined with nasty.
"Chris you are a nausty boy!!"
viết bởi Vanessa Ball 19 Tháng hai, 2007
7 3