tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Contracture of Neanderthal and Retard (or Fucktard)

Used to describe a complete thick, retarded mong
U fucking neandertard!!
viết bởi Vod 05 Tháng mười hai, 2004