tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A cute turkish boy.
It's a necdet!
viết bởi sillo1015 13 Tháng hai, 2010