tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Short for neck decoration. Also known as a hickey.
"Nice neck dec!"
viết bởi aisrad 31 Tháng bảy, 2013