tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Sucken some dick.
Yo frankie got caught neck N chinnen a hermafradit.
viết bởi Jon Simon 15 Tháng mười hai, 2002