tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The language of red necks.
Q: What did he say?
A: I'm not sure, he was speaking neckbonics
viết bởi BTLS Fan 21 Tháng chín, 2005