tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gonna go get some neck.
My mans Jp finna go get the neckington bruh!
viết bởi swagstar1111111111 21 Tháng mười, 2010