tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
To flirt by touching
At the party, the girl got smashed and started neckling the ugly kid in class.
viết bởi rs451213ty 20 Tháng năm, 2010