tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A feeling of being needy given by a non-sentient being.
Gee, my pet rock has been totally FrUking nedish lately. Ugh.
viết bởi IOnlyMadeThisAccountForNedish 09 Tháng sáu, 2014