tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
<3; nuff said
Nefretiri <3 loves and is loved by Molly and Rachel.
viết bởi Sadie Oliver 10 Tháng sáu, 2011