tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An unclean dinosaur
"Dude, take a shower. Its been like a week. You smell like a neftin"
viết bởi lotr2112 25 Tháng ba, 2010