tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the act of being negative.
"I don't appreciate your negatistical attitude"
viết bởi Vegemite Kid 06 Tháng hai, 2010