Top Definition
Neopian food from neopets.com
You found an Easter Negg!
viết bởi Alexandra 15 Tháng năm, 2004
another name for a african america rather than nigger
hey whats up neggs, were totally going to have a kick weekend.
viết bởi Drew 25 Tháng hai, 2005
The Opposite of a High 5. An action that would subtract from ones cool ponts.
Hilter: Hey i just killed all the jew
God: Your a jerk, you know that!! NEGGED!!
viết bởi WWT SKATER 16 Tháng bảy, 2006
something a female nigger takes 9 months to shit out
doctor: common' nigger push that little negg out
viết bởi otter2691 14 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×