tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
11
bitch only gave me a negro's dozen.
viết bởi Squamnail 16 Tháng hai, 2011