tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
something that is cool by negro terms.
She is negro-riffic!
viết bởi Slangmonkey 15 Tháng một, 2004