Top Definition
Definition 1: The main character in The world ends with you
Definition 2. Someone who is really really emo
For Definition 1. Neku is my favorite character in The World Ends With You!

For Definition 2.
Person 1: I'm so depressed...
Person 2: Oh come on, don't be such a Neku.
#neku #the world ends with you #twewy #neku sakuraba #sakuraba #emo #really really emo
viết bởi BobDogChan 21 Tháng một, 2009
A german that lag switches.
Wow, that Neku just lag switched me.
#neku #lag #switching #on #mgo #omg
viết bởi No Oneoooo 13 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×