tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who cannot get a stiffy
"I heard that guy is a nempton."
viết bởi RyanSmith 01 Tháng hai, 2009

Words related to Nempton

cock floppy hard on penis stiffy