tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The Most Sarcastic Forum Poster.
Go to G4 and Gaia.u will find out when u PM him -_-
viết bởi Shawn 09 Tháng tám, 2004