tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A giant penis. (citation needed.)
Oh wow, that is a very nice Nessuno you have there.
viết bởi Mynodeusp34324 22 Tháng sáu, 2011