Top Definition
netophobe- (net-uh-fohb) one who fears or hates the internet, noun. (Origin) from the modern abbreviation of the word internet net and the word phobe-a common form used to create a personal noun from the word phobia-derived from the Gk -phóbos, adj. fear, panic
I am not a netophobe, I just think you should be careful on the internet.

My friend is so technotarded about the internet that he has become a netophobe.

#neto-phobe #netofobe #neto-fobe #netophobic #neto-phobic #netofobic #neto-fobic #netophobia #neto-phobia #netofobia #neto-netofobia #antonym-netophile
viết bởi Ash Fab 24 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×